Beslagvrije voet (BVV)

Als er beslag gelegd wordt op uw inkomen (b.v. loon of een uitkering), dan heeft u recht op een beslagvrije voet. Dit is een deel van het inkomen dat u ondanks het beslag toch zelf dient te ontvangen.

Door de BVV houdt u in ieder geval een inkomen over dat volgens de wetgever voldoende is om van te leven. Zou de beslagvrije voet er niet zijn, dan zou bij een beslag uw gehele inkomen naar de schuldeisers gaan.

In het algemeen is de BVV 90% van de voor u geldende bijstandsnorm.

De BVV kan worden verhoogd/verlaagd door bepaalde omstandigheden. Het inkomen van uw partner, de huur en de kosten van uw ziektekosten verzekeraar zijn bijvoorbeeld omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de BVV.

Om tot een correcte berekening van de beslagvrije voet te komen, kunt u hier een formulier invullen waarop u die gegevens kunt opgeven. Wanneer wij het formulier volledig ingevuld en onderbouwt met bewijs van u ontvangen dan zullen wij rekening houden met eventuele aanpassingen. Indien wij de gegevens niet van u ontvangen dan stellen wij de BVV vast aan de hand van een standaardtabel.

Er zijn op internet diverse sites waarop u uw beslagvrije voet kunt na rekenen hieronder treft u 2 veel gebruikte mogelijkheden:

www.wwb-beslagvrijevoet.nl

schuldinfo.nl

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen