Bewijsrapportages als akte van constatering, nulmeting, of voor- en/of eindinspectie.

In de praktijk komen veel situaties voor waarbij rechtsgeldig bewijsmateriaal van doorslaggevend belang kan zijn. Bijvoorbeeld bij (vermeende) schade ontstaan aan belendende objecten tijdens bouwwerkzaamheden, of schade die veroorzaakt wordt door huurders van vastgoed. Vanuit preventief oogpunt of ter voorkoming van een juridisch conflict is het raadzaam tijdig een bewijsrapportage als nulmeting, akte van constatering of voor- en/of eindinspectie op te laten stellen.

Wilt u meer weten over bewijsrapportages, dan kunt u via deze link de brochure downloaden.