Onze persoonlijke aanpak houdt u scherp.

 

Onderscheidende en verantwoorde werkwijze.

Onze gerechtsdeurwaarders en incassospecialisten willen zich onderscheiden door te incasseren op een sociaal verantwoorde wijze. Zij werken altijd oplossingsgericht, zowel voor de schuldeiser als de schuldenaar. Dit verhoogt de slagingskans, voorkomt onnodige kosten en zorgt ervoor dat de schuldenaar niet verder in de financiële problemen komt.

Ons kantoor, BJK Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten, draagt het SVI keurmerk en voldoet aan de gedragscode ‘sociaal verantwoord incasseren’.

 

Doel Keurmerk SVI.

Het doel van het Keurmerk SVI is om met een onafhankelijke toetsing aantoonbaar te maken dat een incasso-onderneming zich bewust is van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij spelen de belangen van de schuldeiser een grote rol, maar zeker ook de belangen van de schuldenaar. De incasseerder zal er alles aan doen om de kosten voor de schuldenaar te beperken en vooral om onnodige kosten te voorkomen.

 

Belang en voordeel voor schuldeisers.

Voor schuldeisers is het belang van sociaal en verantwoord incasseren, omdat dit resulteert in een hogere incassoscore.

Een ander voordeel voor schuldeisers is dat ons kantoor werkt met meerdere units. De zaken worden zo van A t/m Z in eigen huis door een vaste specialistische afdeling behandeld.

Schuldeisers weten welke unit de vordering in behandeling heeft. Dit maakt communicatie persoonlijker, directer en duidelijker. Dit met als voordeel dat er geen vertraging in de verwerking optreedt. Er is altijd iemand van de afdeling aanwezig die u verder kan helpen.

De medewerkers van de diverse units zijn stuk voor stuk specialisten. Elke unit beheert een aantal debiteuren en de medewerkers van de unit hebben met de jaren grote kennis opgebouwd wat betreft de debiteuren. Zij weten hoe een individuele debiteur gemotiveerd kan worden om tot betaling over te gaan.

BJK heeft een doeltreffende werkwijze, die leidt tot een snellere betaling van uw facturen. Uw voordeel:

 • Aanzienlijke besparing in tijd en kosten
 • Behoud van uw relaties
 • Voorsprong bij de vervolgmaatregelen in het incassotraject

Welke stappen nemen wij om uw vorderingen te incasseren?

 1. Minnelijke incasso
  Wij controleren of uw debiteur bekend is in diverse registers zoals het Insolventie register, Centrale curatele en bewind register (CCBR) en de verwijs index schuldhulpverlening (Vish). Wanneer uw debiteur niet bekend is manen wij deze aan en sturen aan op een betalingsregeling. Indien nodig ontvangt uw debiteur een tweede aanmaning en wordt deze ook telefonisch benaderd, ook SMS, email en Whatsapp behoren tot de mogelijkheden. In veruit de meeste gevallen komen wij in contact met uw debiteur en is minnelijke incasso voldoende om uw vordering te incasseren. De kosten blijven zo voor zowel u als voor de schuldenaar laag.

 2. Gerechtelijk traject
  Heeft het minnelijke traject geen resultaat gehad, dan wordt het dossier (uiteraard na uw goedkeuring) overgedragen aan onze juridische afdeling. Wij controleren of de debiteur bekend is in het Digitale beslag register (DBR) en controleren de Basis Registratie Personen (BRP). Is er geen reden om aan te nemen dat het incasseren van de schuld niet lukt dan stelt de afdeling de dagvaarding op en overhandigen zij deze aan een van onze Gerechtsdeurwaarders. Het grote voordeel van alle diensten onder één dak! Ook hier blijven wij samen met u werken aan een oplossing. De deurwaarder betekent een dagvaarding en overhandigt deze persoonlijk en probeert tijdens het huisbezoek alsnog tot een oplossing te komen. Vaak is het ook hier nog mogelijk om de kosten van de rechtbank te voorkomen. Moet de rechter toch een oordeel vellen, dan verzorgen wij de gehele procedure voor u.

 3. Het executie traject
  Is er toch een vonnis gewezen en is uw debiteur veroordeeld om een betaling te doen? Dan kunnen wij beslag leggen op zijn/haar inkomsten, auto, inboedel en bankrekening etc. Maar omdat ook hier kosten aan verbonden zijn proberen wij ook hier om zoveel mogelijk in te zetten op een betalingsregeling.

Zodra wij de schuld incasseren gaan wij over tot het afdragen van uw geld. Als er een betalingsregeling is getroffen zullen wij maandelijks tussentijds een afdracht aan u doen. Zo hoeft u niet te wachten tot het volledige bedrag is ontvangen.

Als deurwaarderskantoor en incassobureau is BJK in staat om vorderingen in heel Nederland te behandelen en indien nodig ook in het buitenland. 
Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen