Werkwijze

BJK Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten onderscheidt zich door haar aanpak. Wij incasseren op een sociaal verantwoorde wijze. Dat wil zeggen dat wij altijd werken richting een oplossing voor zowel u als voor uw schuldenaar. Dit voorkomt hoge kosten en schuldenaren komen niet verder in de financiële problemen. En omdat aflossingen niet eerst op allerlei kosten in mindering moeten worden gebracht resulteert dit in een hogere incassoscore voor u (sneller aflossing op uw hoofdsom), kortere doorlooptijden en een flink lager kosten risico voor de schuldeiser. 

Daarnaast werken met meerdere units. De zaken worden zo van A t/m Z in eigen huis door een vaste specialistische afdeling behandeld. 

U als opdrachtgever weet welke unit uw vordering in behandeling heeft. Dit maakt communicatie prettig, direct en duidelijk en heeft als voordeel dat er geen vertraging in de verwerking optreedt. Er is altijd iemand van de afdeling aanwezig die u verder kan helpen.

De medewerkers van de diverse units zijn stuk voor stuk specialisten. Elke unit beheert een aantal debiteuren en de medewerkers van de unit hebben met de jaren grote kennis opgebouwd wat betreft de debiteuren.
Zij weten hoe een individuele debiteur gemotiveerd kan worden om tot betaling over te gaan.

BJK heeft een doeltreffende werkwijze, die leidt tot een snellere betaling van uw facturen. Uw voordeel:

 • aanzienlijke besparing in tijd en kosten
 • behouden van uw relaties
 • voorsprong bij de vervolgmaatregelen in het incassotraject

Welke stappen nemen wij om uw vorderingen te incasseren?

 

 1. Minnelijke incasso
  Wij controleren of uw debiteur bekend is in diverse registers zoals het Insolventie register, Centrale curatele en bewind register (CCBR) en de verwijs index schuldhulpverlening (Vish). Wanneer uw debiteur niet bekend is manen wij deze aan en sturen aan op een betalingsregeling. Indien nodig ontvangt uw debiteur een tweede aanmaning en wordt deze ook telefonisch benaderd, ook SMS, email en Whatsapp behoren tot de mogelijkheden. In veruit de meeste gevallen komen wij in contact met uw debiteur en is minnelijke incasso voldoende om uw vordering te incasseren. De kosten blijven zo voor zowel u als voor de schuldenaar laag. 

 2. Gerechtelijk traject
  Heeft het minnelijke traject geen resultaat gehad, dan wordt het dossier (uiteraard na uw goedkeuring) overgedragen aan onze juridische afdeling. Wij controleren of de debiteur bekend is in het Digitale beslag register (DBR) en controleren de Basis Registratie Personen (BRP). Is er geen reden om aan te nemen dat het incasseren van de schuld niet lukt dan stelt de afdeling de dagvaarding op en overhandigen zij deze aan een van onze Gerechtsdeurwaarders. Het grote voordeel van alle diensten onder één dak! Ook hier blijven wij samen met u werken aan een oplossing. De deurwaarder brengt een dagvaarding langs en probeert tijdens het huisbezoek alsnog tot een oplossing te komen. Vaak is het ook hier nog mogelijk om de kosten van de rechtbank te voorkomen. Moet de rechter toch een oordeel vellen, dan verzorgen wij de gehele procedure voor u.

 3. Het executie traject
  Is er toch een vonnis gewezen en is uw debiteur veroordeelt om een betaling te doen? Dan kunnen wij beslag leggen op zijn/haar inkomsten, auto, inboedel en bankrekening etc. Maar omdat ook hier kosten aan verbonden zijn proberen wij ook hier om zo veel mogelijk in te zetten op een betalingsregeling.

Zodra wij de schuld incasseren gaan wij over tot het afdragen van uw geld. Als er een betalingsregeling is getroffen zullen wij maandelijks tussentijds een afdracht aan u doen. Zo hoeft u niet te wachten tot het volledige bedrag is ontvangen.

Gebied

Als deurwaarderskantoor en incassobureau is BJK in staat om vorderingen in heel Nederland te behandelen en indien nodig ook in het buitenland.

Wanneer de schuldenaar niet in de directe omgeving woont, kunnen we terugvallen op ons landelijke netwerk van collega’s met regionale kennis.
Zo zijn eventuele kosten tot een minimum te beperken en is er toch de kennis van de regio en uw schuldenaar. Uiteraard wordt uw vordering in alle gevallen, zowel dichtbij als verder weg, correct en snel afgehandeld.

 

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen