Gebied

Als deurwaarderskantoor en incassobureau is BJK in staat om vorderingen in heel Nederland te behandelen en indien nodig ook in het buitenland.
Wanneer de schuldenaar niet in de directe omgeving woont, kunnen we terugvallen op ons landelijke netwerk van collega’s. Zodoende zijn de eventuele kosten tot een minimum te beperken. Uiteraard wordt uw vordering in alle gevallen, zowel dichtbij als verder weg, correct en snel afgehandeld.

Werkwijze

BJK onderscheidt zich ten opzichte van andere kantoren door haar aanpak. Wij werken met meerdere units, waaronder vijf incassounits, een business-to-businessunit en een juridische unit. De zaken worden derhalve van A t/m Z in eigen huis behandeld. In eerste instantie behandelen de incassounits de zaken en bij een eventuele gerechtelijke procedure behandelt de juridische unit de procedure waarna de zaak weer terug gaat naar de incassounit.

U als opdrachtgever weet wie uw vordering in behandeling heeft. Dit maakt communicatie prettig, direct en duidelijk en heeft als voordeel dat vertraging in de verwerking niet optreedt.

De medewerkers van de diverse units zijn stuk voor stuk specialisten. Elke unit beheert een aantal debiteuren. De leden van de unit hebben met de jaren grote kennis opgebouwd wat betreft de debiteuren. Zij weten hoe een individuele debiteur tot betaling kan worden gedwongen.

BJK heeft een doeltreffende werkwijze, die leidt tot een snellere betaling van uw facturen. Uw voordeel:

 • voorsprong bij de vervolgmaatregelen in het incassotraject
 • aanzienlijke besparing in tijd en kosten

Welke stappen nemen wij om uw vorderingen te incasseren?

Juridische haalbaarheids- & verhaalbaarheidsanalyse (kosteloos)

 1. Minnelijke incasso
  Wij sturen uw klant een aanmaning, verhoogd met u toekomende rente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Indien nodig ontvangt uw klant een tweede aanmaning en wordt hij ook telefonisch benaderd. In veruit de meeste gevallen is minnelijke incasso voldoende om uw vordering te incasseren.
 2. Het ambtelijke en executoriale traject
  Heeft het minnelijke traject geen resultaat gehad, dan wordt het dossier (uiteraard na uw goedkeuring) overgedragen aan onze juridische afdeling. Het grote voordeel van alle diensten onder één dak!

BJK kan u vervolgens op verschillende manieren van dienst zijn:

 • Uw zaak wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter. De juridische afdeling van BJK voert – indien noodzakelijk – de procedure. Na toewijzing van uw vordering gaat de gerechtsdeurwaarder over tot tenuitvoerlegging van het vonnis. Waar nodig met wettelijk geregelde dwangmiddelen.
 • In spoedeisende zaken kan een kort geding aanhangig gemaakt. Met toestemming van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, kunnen wij binnen enkele dagen overgaan tot beslaglegging op eigendommen, gelden of tegoeden.
 • Betalingsregelingen met uw debiteuren treffen wij altijd in overleg met u, tenzij u anders aangeeft.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag gaan wij direct over tot afrekening, zodat u snel weer over uw geld beschikt.

Geschil of klacht?

Heeft u een geschil met een (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder? Of wilt u een klacht indienen tegen een (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder? Neemt u dan eerst schriftelijk contact op met BJK. Wij nemen uw klacht in behandeling en houden u op de hoogte van de afhandeling. Komt u er met ons zelf niet uit? Dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen