Opdrachtgevers vormen voor ons het middelpunt.

 

Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (K.E.I.)

De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Het programma richt zich op het burgerlijk procesrecht (civiel recht) en het bestuursprocesrecht. De minister van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de rechtspraak willen samen binnen het programma KEI de rechtspraak moderniseren. De minister stelt hiervoor de benodigde wetsvoorstellen op. De Rechtspraak (Raad voor de rechtspraak en de gerechten) bouwt het nieuwe digitale systeem van de gerechten. De gerechten zijn de rechtbanken, gerechtshoven, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep.

 

terug naar advocatenloket

 

Snel en veilig zaken doen vraagt om maatwerk. Ga hier naar uw persoonlijke online dashboard.

  • Online laatste aanmaning
  • Incasso opdracht opgeven
 
  • Online dossierinformatie
  • Registreren online diensten
     
 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen