Opdrachtgevers vormen voor ons het middelpunt.

 

De termijnenwet.

Artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag uitbrengen tussen acht uur 's avonds en zeven uur 's ochtends. Ook mag geen exploot worden uitgebracht op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. In de Algemene termijnenwet is opgenomen dat de volgende dagen worden aangemerkt als algemeen erkende feestdag: nieuwjaarsdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Goede Vrijdag is geen algemeen erkende feestdag, maar wordt aan een algemeen erkende feestdag gelijk gesteld (artikel 3 lid 2 Algemene termijnenwet).

 

terug naar advocatenloket

 

Snel en veilig zaken doen vraagt om maatwerk. Ga hier naar uw persoonlijke online dossier.

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen