Onze persoonlijke aanpak houdt u scherp.

 

Privacyverklaring BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten

BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking  (AVG) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
  • voor de verwerking gebruik maken van externe verwerkers, welke nader zullen worden genoemd;

BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking, waarbij Mw. Visser (functionaris voor gegevensbescherming) als contactpersoon optreedt. Mw. Visser kan telefonisch worden benaderd via het telefoonnummer  0570-665190 of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verrichten van invorderingsmaatregelen en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiend uit de Gerechtsdeurwaarderswet.

Gebruik van persoonsgegevens

Door de aard van onze dienstverlening laat u bepaalde gegevens bij ons achter waaronder persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens voor legitieme doeleinden en zolang als de bijbehorende wet voorschrijft.

Uw correspondentie

Als u ons correspondentie stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dit naar de aard van uw correspondentie nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van uw correspondentie die u ons heeft toegestuurd of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigd worden.

Informatie/Correspondentie van derden

De informatie/correspondentie die BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten ontvangt van derden zal eveneens zolang als dit naar de aard van de informatie nodig is voor de te verrichten werkzaamheden worden bewaard. Ook deze gegevens zullen wij niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van de ontvangen informatie/correspondentie of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen/ registreren.

Uw rechten

U heeft het recht om BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten te verzoeken om inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. Bovendien kan om verwijdering van de persoonsgegevens verzocht worden, tenzij geldende wetgeving dit verhindert. Tevens bestaat het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Voor hosting van deze website maakt BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten gebruik van de diensten van Acea Hosting, een Nederlands bedrijf. Voor het managen van haar email verkeer maakt BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten gebruik van exchange services gehost door Solid Partners. BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten en Solid Partners zijn overeengekomen dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen nemen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens en/of email verkeer te voorkomen.

Hosting
Uw persoonsgegevens, zoals verwerkt door BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten, worden opgeslagen in fysieke dossiers op het kantoor in Deventer, in de datacentra van Solid Partners en in een extern beveiligd archief.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen via onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09 juni 2021.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Na schriftelijk verzoek aan BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten door gebruikmaking van onderstaand postadres heeft u en/of uw rechthebbende de mogelijkheid om na het tonen van een geldig identiteitsbewijs uw persoonsgegevens in te zien.

U kunt uw verzoek sturen naar onderstaande adres waarna een afspraak met u wordt gemaakt wanneer u de gegevens in kunt zien.

BJK Gerechtsdeurwaarders & Incassospecialisten

Postbus 6119

7401 JC  Deventer

Tevens kan de privacyverklaring schriftelijk worden toegezonden.

 

 

 

Opdrachtgevers vormen voor ons
het middelpunt.

Onze opdrachtgevers zijn zowel MKB bedrijven als (inter-) nationale organisaties. Daarnaast werken wij voor de overheid- en semi-overheids-instanties en organisaties als woningbouwverenigingen, uitvaart-verzorgers, zorgverzekeraars, nutsbedrijven, banken en particulieren.

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen