Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) biedt hulp bij schulden en financiële problemen. Behalve schuldhulpverlening en budgetbegeleiding biedt het BAD ook voorlichting over het besteden van inkomsten. Inwoners van Deventer, Olst-Wijhe en Zutphen kunnen bij de Kredietbank Salland (onderdeel van het BAD) terecht voor een sociale lening. Echter blijkt het schuldhulpverleningstraject vaak een langdurig proces, vaak omdat juist de schuldeisers niet meewerken. Wat is de oplossing?


Een opdrachtgever van BJK, een zorgverzekeraar, streeft naar zorg die toegankelijk en betaalbaar is met korte lijnen naar de zorgverleners. Net als andere zorgverzekeraars heeft de verzekeraar te maken met verzekerden die hun premie niet kunnen of willen betalen. Om te voorkomen dat verzekerden in een zogenaamde wanbetalerspool terecht komen, is aan BJK gevraagd om hen te ondersteunen via een unieke aanpak.


BJK gerechtsdeurwaarders & incassospecialisten is actief betrokken bij de Sallandse Dialoog. Dit is een  publiek-private samenwerking om de financiële redzaamheid van inwoners in de regio Salland te verbeteren. Naast BJK zijn tientallen andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties sterk gemotiveerd om samen de toename van schuldenproblemen te verminderen.


Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken.

 


Per 1 september geldt een nieuw landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken in hoger beroep bij de gerechtshoven. Hiermee wil de Rechtspraak streven naar een verkorting van de doorlooptijden.

Veel ruchtbaarheid heeft de Rechtspraak nog niet gegeven aan het nieuwe landelijke procesreglement bij de gerechtshoven, maar de nieuwe versie is vanaf 1 september van toepassing op zowel oude als nieuwe zaken, blijkt uit artikel 10.1 van het reglement. Het nieuwe reglement vervangt dan de vorige (vijfde) versie én de pilotprocesreglementen bij het Hof Amsterdam en het Hof ‘s-Hertogenbosch.