Per 1 juli 2018 verliep het overgangsrecht van de Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen en worden kleine ondernemers, zoals zzp’ers en mkb-bedrijven, nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen.
De nieuwe wet bepaalt dat een betalingstermijn in een contract met zzp’ers en mkb-bedrijven 30 dagen is, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere termijn overeenkomen en deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. Dan kan een betalingstermijn van maximaal 60 dagen overeengekomen worden.
De wet geeft nog wel een mogelijkheid om een betalingstermijn van langer dan 60 dagen af te spreken, maar ook dit moet uitdrukkelijk overeengekomen worden en het mag niet kennelijk onbillijk zijn jegens de schuldeiser en de toets is ook strenger.
De overgangsregeling gaf grote ondernemingen één jaar de tijd om lange betalingstermijnen in bestaande contracten te verkorten tot maximaal 60 dagen. Per 1 juli 2018 zijn betalingsafspraken langer dan 60 dagen ongeldig en worden deze omgezet in de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. < lees meer >

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen