Het keurmerk ‘sociaal verantwoord incasseren’ bestaat om opdrachtgevers de mogelijkheid te geven eenvoudig te kiezen voor een betrouwbare en sociale incassopartner. Ons kantoor heeft het keurmerk al jaren en dit is recent, na een audit, weer verlengd door de certificatiecommissie van PH Quality. Door te handelen volgens de normen van het SVI worden slagingskansen verhoogd, onnodige kosten vermeden en wordt voorkomen dat de schuldenaar niet verder in de financiële problemen komt. < lees meer >

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen