Sinds eind 2016 bestaat het keurmerk ‘sociaal verantwoord incasseren’ om opdrachtgevers de mogelijkheid te geven eenvoudig te kiezen voor een betrouwbare en sociale incassopartner. Ons kantoor heeft recent, na een audit, officieel het keurmerk ‘sociaal verantwoord incasseren’ ontvangen van de certificatiecommissie van PH Quality. Door te handelen volgens de normen van het SVI worden slagingskansen verhoogd, onnodige kosten vermeden en wordt voorkomen dat de schuldenaar niet verder in de financiële problemen komt. < lees meer >

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen