• Schulden oplossen
  • Dossierinzage
  • Een regeling treffen
  • Schuld betalen
  • Contact

Heeft u schulden?
Samen lossen we het op.

 

 

Het belang van het correct bereken van de beslagvrije voet

Als de deurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomen dan krijgt u nog maar een deel van uw inkomen. Dat deel noemen we de beslagvrije voet.

Allereerst wat is dat nu, die beslagvrije voet. Bij beslagen op inkomen moet een vastgesteld bedrag meestal met rust worden gelaten. Dit minimum aan inkomen, bedoelt om te voorzien in het levensonderhoud, noemt men de beslagvrije voet of BVV.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld gezinssamenstelling, woonlasten en partnerinkomen.

Sinds 1 januari 2021 geldt er een nieuwe berekening van de beslagvrije voet. Met een nieuwe rekentool kunt de berekening van uw beslagvrije voet zelf controleren. U heeft daar de modelmededeling voor nodig die u heeft ontvangen van de beslaglegger.

Bij de nieuwe berekening van de beslagvrije voet wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerde rekenmodule die de beslagvrije voet berekent aan de hand van gegevens uit de UWV Polisadministratie, de Basisregistratie Personen (BRP) en van de Belastingdienst. Indien nodig kunnen aanvullende en afwijkende gegevens door de gerechtsdeurwaarder handmatig in de rekenmodule worden ingevoerd.

Meer informatie over het gebruik van de rekentool vindt u hier.
De rekentool waarmee u de beslagvrije voet kunt controleren vindt u hier.

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen