Wat zijn de kosten voor het inschakelen van een deurwaarder?

De kosten die een deurwaarder in rekening brengt zijn afhankelijk van de dienstverlening waarom is gevraagd. Hieronder staat een overzicht van de kosten waar u mee te maken kunt krijgen.

Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG)

Btag is de prijs die een gerechtsdeurwaarder moet doorberekenen voor een ambtshandeling, aan degene tegen wie de ambtshandeling is gericht. Het tarief is wettelijk vastgesteld en wordt elk jaar per 1 januari geïndexeerd. Het betekenen van een vonnis, dagvaarding of een beslaglegging mag voor de gedaagde/veroordeelde dus nooit meer kosten dan het Btag-tarief. En dit tarief is bij alle gerechtsdeurwaarders het zelfde.

De tarieven BTAG 2022 kunt u hier vinden.

De tarieven BTAG 2023 kunt u hier vinden.

Griffierechten

Griffierechten zijn de administratiekosten van de Rechtbank, die aan de eisende partij in rekening worden gebracht op het moment dat een zaak voor de eerste keer dient. De verliezende partij zal over het algemeen tot betalen van de griffierechten worden veroordeeld; de schuldeiser moet ze als het ware voorschieten. Daarom maken griffierechten ook deel uit van de uiteindelijke proceskostenveroordeling. De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Een overzicht van de griffierechten vindt u hier.

Invorderingskosten 

Invorderingskosten worden ook wel buitengerechtelijke kosten of incassokosten genoemd. Dit zijn de kosten die de gemachtigde aan de schuldeiser in rekening brengt en die de schuldeiser uiteindelijk doorberekent aan de debiteur. Meer informatie over deze kosten vindt u hier.

Wettelijke en vertragingsrente

Vertragingsrente is de vergoeding die een schuldeiser mag vorderen van een debiteur voor de schade die hij lijdt door het niet tijdig betalen van een factuur. Klik hier voor meer informatie over vertragingsrente