Het belang van het correct bereken van de beslagvrije voet

Als de deurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomen dan krijgt u nog maar een deel van uw inkomen. Dat deel noemen we de beslagvrije voet.

Allereerst wat is dat nu, die beslagvrije voet. Bij beslagen op inkomen moet een vastgesteld bedrag meestal met rust worden gelaten. Dit minimum aan inkomen, bedoelt om te voorzien in het levensonderhoud, noemt men de beslagvrije voet of BVV.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld gezinssamenstelling, woonlasten en partnerinkomen. De BVV moet worden berekend door de deurwaarder. Dat doet hij aan de hand van de hem beschikbare informatie.

Als hij, desgevraagd, niet de juiste informatie ontvangt zal hij de BVV vaststellen aan de hand van een wettelijk vastgestelde standaard of op gefundeerde aannames. Als u achteraf alsnog de juiste gegevens verstrekt zal de deurwaarder de BVV herberekenen en eventueel de inhoudingen aanpassen.

De Gerechtsdeurwaarders van BJK houden zich strikt aan deze regelgeving! Iedereen kan via onze site de benodigde informatie verstrekken en ter controle ook zelf de BVV berekenen.

Doordat met name door overheidsdiensten ook rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een deurwaarder, inhoudingen op bankrekeningen en inkomsten kunnen worden gedaan kan een inkomen toch onder de BVV komen te liggen. Dit is een probleem dat buiten de reikwijdte van de deurwaarder ligt en waarvoor politiek Den Haag momenteel naar een oplossing zoekt.

Wilt u uw beslagvrije voet berekenen, klik dan hier.

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen