Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer die voor bedrijven en particulieren onder andere mensen oproept voor de rechtbank en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengt. Wij hebben een bijzondere positie in het Nederlandse rechtsbestel en zijn opgeleid tot expert in het Burgerlijke, Beslag en Executie recht.

Wij zijn:

Als openbaar ambtenaar voeren wij taken uit die bij wet aan ons toegewezen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen of bedrijven voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen/uitbrengen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere executoriale titels.

Naast de voornoemde taken mogen wij ook andere werkzaamheden uitvoeren. Wij mogen incassowerkzaamheden verrichten, optreden als curator of bewindvoerder, optreden als proces- of rolgemachtigde, rechtsbijstand verlenen in en buiten rechte, inventarisaties en taxaties verrichten en schriftelijke verklaringen opmaken van door de deurwaarder persoonlijk waargenomen feiten van stoffelijke aard.

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen