De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een voorstel dat tot stand is gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten. De adempauze is alleen bedoeld voor mensen die via de reguliere weg geen oplossingen vinden. Als het niet via een gebruikelijk traject lukt om goede afspraken te maken tussen schuldenaar en schuldeisers, waardoor beide partijen uiteindelijk benadeeld worden. De rechter kan dan op verzoek van het college van burgemeesters en wethouders een moratorium vaststellen.

In die zes maanden heeft de schuldenaar niet te maken met incasso’s, maar worden wel alle inkomsten ingehouden boven het minimale bedrag waar hij van moet leven (de beslagvrije voet). Dit geld wordt opgespaard en aan het eind van het moratorium, als er goede betalingsafspraken kunnen worden gemaakt, ingezet om de schulden af te lossen.

Afgelopen zomer hebben belanghebbenden en belangstellenden kunnen reageren op het voorstel via internetconsultatie. De suggesties die daaruit voortkwamen zijn verwerkt en de ministerraad heeft ingestemd met de uiteindelijke versie. De regeling moratorium voor schuldenaren is vanaf 1 april 2017 in werking getreden.

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen