BJK gerechtsdeurwaarders & incassospecialisten is actief betrokken bij de Sallandse Dialoog. Dit is een  publiek-private samenwerking om de financiële redzaamheid van inwoners in de regio Salland te verbeteren. Naast BJK zijn tientallen andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties sterk gemotiveerd om samen de toename van schuldenproblemen te verminderen.

De Sallandse Dialoog is in 2015 gestart met Dialoogsessies en uitgegroeid tot een coöperatie. Hierdoor zijn alle partners letterlijk mede-eigenaar geworden van een financieel vitaal Salland. Tweemaal per jaar vindt er een -besloten- Dialoogsessie plaats, waar de partners met elkaar in gesprek gaan, plannen smeden en taken verdelen. Op 6 oktober 2016 hebben de partners het nieuwe Ambitie- & Actieplan 2020 vastgesteld. Dankzij bijdragen van partners en subsidie van het Ministerie van SZW kan de Sallandse Dialoog versneld uitgroeien tot een regionaal innovatie platform.

Eenmaal per jaar vindt er een openbare bijeenkomst plaats, waar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van preventie en hulpverlening bij schuldenproblemen worden gepresenteerd. En gedurende het jaar werken projectgroepen aan thema’s als ‘preventie jeugd’, ‘bedrijvendesk’, ‘vrijwilligerswerk’, ‘preventieportal’. Tussen partners wordt in kleine groepen gewerkt aan zogeheten ‘coöperatie cases’. Dat zijn kortdurende innovatietrajecten, waarlangs partners het werk van een of meerdere van hen helpen te verbeteren.

Voor meer informatie kijkt u op sallandsedialoog.nl.

 

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen