Gedegen incassobeleid.
De verzekeraar voert al jaren een gedegen en adequaat incassobeleid in samenwerking met BJK. Door al in een heel vroeg stadium actief met de verzekerde in contact te komen wordt de kans op incasso(problemen) verkleind en kunnen verzekerden eerder tot een oplossing van de achterstand komen.

Adviserend huisbezoek.
BJK verstuurt bij 2 maanden premieachterstand een zogenaamde signaalbrief gevolgd door een SMS en/of email. De verzekeraar blijft ook zelf met de verzekerde communiceren. Als de verzekeringspremies na vier maanden alsnog onbetaald blijven, ontvangt BJK de gegevens van deze personen. BJK bezoekt deze personen en voorziet hen bij het huisbezoek van advies. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het treffen van een betalingsregeling met de verzekeraar of uit het zoeken van hulp bij diverse instanties. Er worden bij de schuldenaar geen kosten in rekening gebracht, maar door het face2face contact komen veel van de schuldenaren in beweging. Op deze wijze kan worden voorkomen dat verzekerden in de wanbetalerspool terecht komen.

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen