Lange doorlooptijd bij Budget Adviesbureau Deventer.
Wie langere tijd niet meer aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, bouwt vaak schulden op. Als deze schulden onoverbrugbaar blijken, kan men een schuldhulpverlening aanvragen. Voor deze strenge procedure kan men in Salland terecht bij het Budget Adviesbureau Deventer. Deze instantie probeert kort gezegd een regeling te treffen tussen schuldeisers en schuldenaren. Omdat schuldeisers vaak een deurwaarder of incassobureau hebben ingeschakeld, zijn zij vaak het aanspreekpunt voor een schuldsaneringsregeling. In eerste instantie moet er een officiële opgave gedaan worden van de openstaande schulden. Een procedure die volgens BJK niet zo lang hoeft te duren, maar toch wachten sommige partijen hier bewust 3 tot 4 maanden mee.

Rens Jansen, (t) gerechtsdeurwaarder bij BJK: “Als een dergelijke opgave aan ons gevraagd wordt, handelen wij die doorgaans, net als alle binnengekomen post, binnen een dag af. Echter viel mij op dat het BAD pas na enkele maanden op deze zaken terug kwam. Reden voor mij om eens te informeren bij het BAD waarom dit zo lang moest duren. Ik werd uitgenodigd om eens met elkaar over de lange procedure van gedachte te wisselen.”

Meedenken aan de oplossing.
Deze pro actieve insteek pakte Rens Jansen met twee handen aan. “Tijdens ons gesprek legden de medewerkers van het BAD uit tegen welke problemen zij aanliepen. Zo blijkt in de praktijk dat het BAD de aanvraag van de schuldenaar niet verder kan behandelen, als er geen goede opgaves zijn van de schuldeisers. In dit traject traineren incassobureaus en deurwaarders vaak de procedure om nog extra kosten te kunnen declareren of beslagen te kunnen leggen. Het BAD zal daarom meer klachten moeten neerleggen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de KBVG en de NVOI. Ook zou het BAD om vertraging te voorkomen rechtstreeks contact kunnen zoeken met de schuldeisers. Vaak weet de schuldeiser namelijk helemaal niet dat er zo veel vertraging zit in het opgeven van hun vordering. Een andere tip die ik kon meegeven was het feit dat schuldhulpverleners minder ingewikkelde taal moesten gebruiken. Dat maakt het voor schuldenaren eenvoudiger te begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Dat zou de deur nog meer kunnen openzetten om tot een effectieve oplossing te komen.”

 

 

Laatste publicaties en belangrijkste onderwerpen